Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire, beneficiari persoane fizice

 

Achizitionarea sistemului

solicitantul contacteaza SC CLIMA THERM CENTER SRL si achizitioneaza sistemul dorit
punerea în functiune trebuie relizata în termen de 1 an de la contractare
Recuperarea Investitiei
suma aprobata nu se suplimenteaza
nu se acorda plati în avans (ci numai dupa semnarea contractului de finantare)
Dosarul se depune la Agentia pentru Protectia Mediului (APM) judeteana si trebuie sa contina :
– cererea de tragere (anexa la contractul de finantare nerambursabila) completata integral prin tehnoredactare computerizata si semnata în original

– contractul de executie – copie legalizata – facturi fiscale pentru echipamente si lucrari de montaj – copie (se vor prezenta în original pentru certificare) completate integral si corect
– documente bancare privind achitarea integrala a facturilor fiscale
– extras de cont si/sau chitante
– proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor – original
– certificat de garantie emis de producator pentru echipamente – copie
– plic A4 pe care se vor completa : numele si adresa completa a solicitantului, titlul programului, numarul si data contractului de finantare nerambursabila
Beneficiarul este obligat sa mentina investitia cel putin un an dupa finalizarea sa in aceasta perioada, personalul Autoritatii sau reprezentantii institutiilor desemnate pot efectua vizite pentru controlul la fata locului, în vederea constatarii mentinerii/nementinerii investitiei realizate.

Mai multe informatii: http://www.afm.ro/casa_verde_intrebari_frecvente_pf.php

×