CERTIFICĂRI

ISO

Certificat Nr. 124382/2018- Certificarea Sistemului de Management al calității care este conform cu SR EN ISO 9001:2015

Certificat Nr. 124382/2018- Certificarea Sistemului de Management de mediu care este conform cu SR EN ISO 14001:2015

Certificat Nr. 134254/2018- Certificarea Sistemului de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale care este conform cu SR EN ISO 18001:2008

ANRE

Atestat nr. 9643/13-01-2014 de tip B pentru " proiectare și executare de instalații electrice exterioare/ interioare pentru incinte/construcții civile și industriale, branșamente aeriene și subterane, la tensiunea nominală de 0,4 Kv"

Autorizație destinată proiectării instalațiilor de utilizare a gazelor naturale având regimul de presiune mai mică sau egală cu 6 bar, tip PDI

Autorizație destinată execuției, verificării și reviziei instalațiilor de utilizare a gazelor naturale având regimul de presiune mai mică sau egala cu 6 bar, tip EDI

ISCIR

Autorizație ISCIR pentru: INSTALARE, MONTARE, REPARARE- ÎNTREȚINERE, VERIFICĂRI TEHNICE ÎN UTILIZARE la: Cazane de apă caldă cu P≤ 400 kw Pmax= 400 kw

Autorizație ISCIR pentru: INSTALARE, MONTARE și REPARARE: Cazane de apă caldă cu P max > 400 kw, Pmax= 8000 kw

Autorizație ISCIR pentru: INSTALARE, MONTARE și REPARARE: Cazane de abur cu Qmax.= 5 t/h, Pmax.=16 bar, Tmax.= 350 °C

Autorizație ISCIR pentru: MONTARE, PIF, REPARARE ȘI ÎNTREȚINERE: Instalații de ardere și instalații de automatizare pentru cazane și instalații de automatizare pentru centrale termice

Autorizație ISCIR pentru: REPARARE la: Recipiente metalice stabile cu p >0,5 bar având: Vmax=25 m ³; pmax= 16 bar; Tmin= -20 °C; Tmax= +200°C

Autorizare ISCIR pentru: operatorul responsabil cu supravegherea tehnică a instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR- operator RSVTI - activități de supraveghere tehnică în utilizare a instalațiilor/echipamentelor ce intră sub incidența ISCIR, aflate în dotarea sau în folosința deținătorilor/ utilizatorilor în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice ISCIR

Autorizație ISCIR de sudor în PE-HD

Autorizație ISCIR de sudor în Oțel, Aluminiu, Aliaje de aluminiu

Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta

Autorizatie Serie A nr. 0366 din 21.10.2010 pentru Proiectarea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor

Autorizatie Serie A nr. 0238 din 23.08.2010 pentru Instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera

Autorizatie Serie A nr. 0419 din 09.11.2010 pentru Proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu

Autorizatie Serie A nr. 0420 din 09.11.2010 pentru Instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu

QUALITAS

Certificat pentru Controlul Productiei in Fabrica Nr. 1823-DPC- 467/0104-13 pentru COMPONENTE DE COS DE FUM CU CANALE INTERIOARE METALICE CU PERETI SIMPLI ( tabla de inox sau tabla zincata) sau CU PERETI DUBLI ( tabla zincata- inox sau tabla inox- inox)

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice - Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii

AVIZ TEHNIC favorabil pentru: CONDUCTE METALICE DE AER PENTRU INSTALATII DE VENTILARE, CLIMATIZARE IN CLADIRI, producator : S.C. CLIMA THERM CENTER S.R.L., in baza agrementului tehnic nr. 001SI-05/072-2013 elaborat de INCD URBAN- INCERC SUCURSALA IASI

URBAN INCD INCERC - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila - Sucursala Iasi

Agrement tehnic 001SI-05/072-2013 pentru Conducte metalice de aer pentru instalatii de ventilare, climatizare in cladiri, producator : S.C. CLIMA THERM CENTER S.R.L.

ASOCIAȚIA GENERALĂ A FRIGOTEHNIȘTILOR DIN ROMÂNIA

Certificat pentru efectuarea operaților de Instalare și întreținere sau reparații la echipamente de tehnica frigului (instalații frigorifice staționare sau mobile, inclusiv cele de aer condiționat și pompe de căldură).