Casa verde 2019 Site-ul AFM Site-ul ANRE Site-ul Climatherm Prezentare Casa Verde 2019

Programul Casa Verde 2019

Informatii generale

Programul Casa Verde- Sisteme Fotovoltaice 2019 –„Energia soarelui pentru casa ta”

Cu toţii ne dorim ca mediul în care trăim să fie curat. De aceea, îţi propunem soluția noastră de panouri fotovoltaice pentru energie verde. Clima Therm Center este instalator autorizat validat in „Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională“ si va ofera suport in vederea obtinerii finantarii, respectiv va pune la dispozitie electricieni profesionisiti avizati ANRE. Sistemele fotovoltaice ofertate de noi in programul Casa Verde au puteri electrice cuprinse in intervalul 3kWp – 27kWp.

Prin programul “Casa Verde Sisteme Fotovoltaice 2019” on grid sau hibrid beneficiati de programul de finantare nerambursabila prin AFM (Agentia Fondului de Mediu) daca sunteti persoana fizica cu rezidenta in Romania, proprietar de casa/imobil/teren, suprafata acoperisului/terenului sa fie de min 25 mp cu orintarea sud, sud-est unde se vor monta panourile fotovoltaice.Suma nerambursabila din partea Statului Roman este de maxim 20.000 Ron, proprietarul are de finantat 10% . Sistemul poate fi si cu o putere mai mare, dar beneficiarul va suporta diferenta din costul total al investitiei.Cu o investitie minima de 22.000 lei, instalati un Sistem Fotovoltaic complet On Grid sau hibrid cu monitorizare la distanta, suficient pentru autoconsumul unei gospodarii mici. Surplusul de energie puteti sa-l revindeti in reteaua nationala.Pentru un Sistem Fotovoltaic On Grid sau Hibrid cu o putere instalata mai mare, investitia personala poate deveni mica in comparatie cu facturile de energie electrica actuale iar pentru urmatorii 25 de ani economiile pot fi considerabile.


AICI PUTETI GASI DESCRIEREA PROGRAMULUI CASA VERDE 2019: >>> Descarca <<<
Acte necesare

Documentele pe care le depune solicitantul la instalatorul cu care Autoritatea a încheiat contract de participare sunt:

 • a) cererea de finanţare, în original, completată integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ghid (descarca ANEXA 3)

  Mai jos regasiti cele 3 formulare din ANEXA 3 in format editabil, pentru a le putea completa prin tehnoredactare:
 • b) actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii, în copie;
 • c) împuternicirea notarială, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către altcineva decât solicitantul, în original;
 • d) actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii, în copie;
 • e) extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcţie pe care se va implementa proiectul, în original; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcţiei, extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, din care să rezulte că este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren;
 • e*) copia cărţii funciare colective, din care să rezulte maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară, care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg, în cazul imobilelor construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală; (la 12-03-2019 Articolul 21 din Sectiunea 1 , Subcapitolul II , Capitolul II a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 232 din 7 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 12 martie 2019)
 • f) în situaţia în care informaţiile din cererea de finanţare nu corespund, în parte sau în totalitate, cu cele cuprinse în extrasul de carte funciară, se va prezenta un document emis de unitatea administrativ-teritorială, în original sau copie, prin care să se realizeze corespondenţa datelor respective; (la 12-03-2019 Litera f) din Articolul 21 , Sectiunea 1 , Subcapitolul II , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 232 din 7 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 12 martie 2019)
 • g) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original, în copie legalizată sau emis în SPV;
 • h) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original sau în copie legalizată;
 • i) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original sau în copie legalizată, în cazul în care solicitantul are domiciliul în altă localitate decât cea în care se implementează proiectul.
  Dosarul cu documentele necesare solicitantului în vederea înscrierii se va depune la sediul Clima Therm Center din Iasi, Soseaua Pacurari 139 pana la data de 05 septembrie 2019. Documentele se depun in original sau copie legalizata asa cum sunt prevazute in Ghidul de finantare. De asemenea toate documentele vor fi depuse in format .pdf pe suport electronic.

  Va reamintim ca incepand luni 09 septembrie 2019 acestea vor fi incarcate pe platforma electronica a Autoritatii, iar sistemul de selectare este "Primul venit, primul servit"


  PENTRU A VA INSCRIE LA CLIMATHERM PENTRU PROGRAMUL CASA VERDE 2019, VA RUGAM SA COMPLETATI ACEST FORMULAR:

  „FORMULAR INSCRIERE PERSOANE FIZICE CASA VERDE 2019 CLIMATHERM” >>> Descarca <<<

  *acest formular va fi transmis pe email impreuna cu celelalte acte solicitate.

  Ghid de finantare

  Ghid de finantare - ultima modificare 12 martie 2019 „CASA VERDE GHID FINANTARE CLIMATHERM”: >>> Descarca <<<

  Ghidul prosumatorului

  Daca detineti deja o instalatie fotovoltaica in casa Dumneavoastra, atunci sunteti prosumator si puteti beneficia de mai multe avantaje.

  Ghidul Prosumatorului „tot ce trebuie sa stii”: >>> Descarca <<<

  Documente necesare pentru a deveni prosumator:
  • Copie CI
  • Cerere tip prosumer
  • Extras Carte Funciara
  • Certificat de atestare fiscala
  • Autorizatie constructie
  • Cerere distribuitor energie
  Date de contact:

  Vă aşteptăm de luni până vineri între orele 08:00 – 17:00 la sediul nostru din:

  • Şoseaua Păcurari nr. 139, 707410, Iaşi, România
  • Tel: +40.232.272.700
  • Mob: +40.728.856.242
  • Fax: +40.232.261.833
  • E-mail: office@climatherm.ro
  Pure Black GmbH
  Graslitzer Str. 6
  84478 Waldkraiburg
  Tel. 08638 6964680
  www.pureblack.de