Our team

people you can count on

Ec. Crîșmăreanu Monica

Commercial Portfolio Manager


Ing. Manolache Aurelia

Commercial Portfolio Manager


Ing. Chiriac Ionuț

Senior Account Manager zona Nord-Est


Ing. Spânu Laura

Manager departament Aprovizionare-Logistică


Ing. Afrasiloae Petru

Manager departament Tehnic-Execuție


Ing. Alistar Florin

Manager departament Producție


Ing. Cucoreanu Mariana

Manager departament Service


Ing. Florin Ciocanaru

Departament Automatizări și Sisteme BMS


Secretariat

Secretariat


Ec. Ivanov Sofia

Manager departament Financiar-Contabil


Ing. Petrescu Valentin

Senior Account Manager zona Centrala și Sud-Est


Recent news

building services news

ThermClima chimney recommendations

ThermClima chimney recommendations ThermClima represents a complete system including chimneys

Good to know when using air conditioning…

Good to know when using air conditioning… • install shutters

About air conditioning

About air conditioning Air conditioning is associated by many users,

Smart homes

Smart homes refer to surfaces-which may be homes, offices, vacation

Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire, beneficiari persoane fizice

 

Achizitionarea sistemului

solicitantul contacteaza SC CLIMA THERM CENTER SRL si achizitioneaza sistemul dorit
punerea în functiune trebuie relizata în termen de 1 an de la contractare
Recuperarea Investitiei
suma aprobata nu se suplimenteaza
nu se acorda plati în avans (ci numai dupa semnarea contractului de finantare)
Dosarul se depune la Agentia pentru Protectia Mediului (APM) judeteana si trebuie sa contina :
– cererea de tragere (anexa la contractul de finantare nerambursabila) completata integral prin tehnoredactare computerizata si semnata în original

– contractul de executie – copie legalizata – facturi fiscale pentru echipamente si lucrari de montaj – copie (se vor prezenta în original pentru certificare) completate integral si corect
– documente bancare privind achitarea integrala a facturilor fiscale
– extras de cont si/sau chitante
– proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor – original
– certificat de garantie emis de producator pentru echipamente – copie
– plic A4 pe care se vor completa : numele si adresa completa a solicitantului, titlul programului, numarul si data contractului de finantare nerambursabila
Beneficiarul este obligat sa mentina investitia cel putin un an dupa finalizarea sa in aceasta perioada, personalul Autoritatii sau reprezentantii institutiilor desemnate pot efectua vizite pentru controlul la fata locului, în vederea constatarii mentinerii/nementinerii investitiei realizate.

Mai multe informatii: http://www.afm.ro/casa_verde_intrebari_frecvente_pf.php

×